નિસ્વાર્થ ભાવે કરેલી મદદ …..સત્યઘટના

નિસ્વાર્થ ભાવે કરેલી મદદ …..સત્યઘટના

27th November 2017 0 By admin

મેરી એન્ડરસન નામની એક મહિલા નોર્વેમાં નોકરી કરતા એનાપતિને મળવા માટે જઇ રહી હતી. અમેરીકાના મીયામી એરપોર્ટ પર ચેક-ઇન માટેની લાઇમાંઉભેલી મેરી જાત-જાતના સપનાઓ જોઇ રહી હતી કારણકે હજુ હમણા જ એના લગ્ન થયા હતા અનેપતિ સાથે વધુ સમય પણ વિતાવી શકી નહોતી. હવે પતિ સાથે જ બધો સમય વિતાવવા મળશે એવિચાર મેરીને આનંદીત કરી રહ્યો હતો.

મેરીનો વારો આવ્યો એટલે પોતાની ટીકીટ બતાવી અને બોર્ડીંગમાટેનો સામાન આપ્યો. સામાનનો વજન કર્યા બાદ ફરજ પરના કર્મચારીએ કહ્યુ, “મેડમ, આપના સામાનનું વજન મર્યાદા કરતા વધુ છે. કાં તો આપને સામાનઓછો કરવો પડશે કાં તો વધારાના 103 ડોલર ચુકવવા પડશે.” હજુ હમણા 1મીનીટ પહેલા જે ચહેરા પર અનોખો આનંદ હતો તેચહેરા પર ચિંતાની રેખાઓ દેખાવા લાગી. મેરી મુંઝાઇ ગઇ કારણકે એની પાસે ચૂકવણી કરવામાટે કોઇ રકમ નહોતી. આ અજાણ્યા એરપોર્ટ પર હવે શું કરવું એની મેરીને સમજ પડતીનહોતી.

અચાનક પાછળથી અવાજ આવ્યો “બહેન ચિંતા ના કરો તમારાપૈસા હું ચુકવી આપુ છું.” મેરીએ પાછળ જોયુ તો એક અજાણ્યો પુરુષ હતો જે 103 ડોલર ચુકવીરહ્યો હતો. કોઇ ઓળખાણ નહોતી અને છતા પણ મેરીને એ ભાઇ મદદ કરી રહ્યા હતા.આજુબાજુમાં બીજા ઘણા મુસાફરો હતા પણ બીજા કોઇને મદદ કરવાનો વિચાર ના આવ્યો. મેરીઆભારવશ એ અજાણ્યા ભાઇ સામે જોઇ રહી. એનાથી એટલુ જ બોલી શકાયુ ‘હું તમારોઆભાર જીંદગીભર નહી ભુલુ આપ મને એક કાગળમાં આપનું નામ અને સરનામું લખી આપો હું આપનીરકમ આપને પહોંચતી કરીશ.’

પેલા પુરુષે એક ચબરખીમાં એનું નામ સરનામું લખીને ચબરખીમેરીના હાથમાં આપી. મેરી પુન: આભાર માનીને આગળ નીકળી ગઇ. પ્લેનમાં બેસી ગયા પછીપર્સમાંથી પેલી ચીઠ્ઠી કાઢીને મદદ કરનારનું નામ વાંચ્યું.

નામ લખ્યુ હતુ “બરાક ઓબામા”

મિત્રો, મોટા માણસો એમ જ મોટા નથી બની જતા હોતા.આપણે અજાણ્યાને તોઠીક જાણીતાને પણ મદદ કરતા નથી અને મોટા માણસ બનવાના સપનાઓ જોઇએ છીએ. યાદ રાખીએ કેનિસ્વાર્થભાવે કોઇને કરેલી મદદ ભગવાન અનંતગણી કરીને કોઇ બીજા સ્વરુપે પરત આપતા હોયછે.