માં તુજે સલામ:

માં તુજે સલામ:

20th November 2017 1 By admin

ઇંગ્લેન્ડના મધ્યમ પરિવારમાં જન્મેલો એક છોકરોભણવામાં અત્યંત નબળો હતો.૧૩ વર્ષ સુધી વારંવાર નાપાસ થતો રહ્યો કારણ કે એ ડિસ્લેક્સિયા (તારે ઝમી પે માં ઈશાનને જે રોગ હતો તે)નો પેશન્ટ હતો. પરંતુ તેની માં પોતાના દીકરાના અભ્યાસ કરતાં તેના સર્વાંગી વિકાસ માં ખુબ ધ્યાન આપતી હતી. પોતાનો આ છોકરો નિર્ણયો જાતે લે એ માટે એને તૈયાર કરતી.
આ છોકરાની શાળાથી ૩ કિમી દુર ક્રોશિંગ પર તેને એકલો મૂકી દેતી અને એને જાતે શાળા શોધવાનું કહેતી. આવા દર્દીને એકલા મુકવાથી કેવા ગંભીર પરિણામ આવે આવે એ તો પોતે જાણતી જ હશે પરતું એણેપોતાના દીકરાને દુનિયાને સામે ઉભો રાખવો હતો.પેલો છોકરો મહામહેનતે પોતાની સ્કુલ શોધી પહોચી શકતો.ક્યારેક રસ્તે પણ ભટકી જતો.આ છતાં એ એને એકલોજ મુકતી.
૧૩ વર્ષની ઉમર પછી તેને એક બોર્ડીંગ સ્કુલમાં બેસાડવામાં આવ્યો પરંતુ તેના પરફોર્મન્સના કારણે તેને સ્કૂલમાંથીકાઢી મુકવામાં આવ્યો.એની માં હિમત આપવા માટે તેની સાથે હતી.આ છોકરાને બિઝનેશ શરુ કરવો હતો તો પોતાની બધીજ અંગત બચત આ માં એ પોતાના ૧૬ વર્ષના દીકરાના હાથમાં મૂકી દીધી. છોકરાએ “સ્ટુડન્ટ” નામનું મેગેઝીન શરુ કર્યું પરંતુ વાચનાર કોઈ નહોતું એટલે ગાંઠનું ગોપી ચંદન ખર્ચીને એની ૫૦૦૦૦ કોપી મફતમાં વહેચી.
દીકરાની દરેક નિષ્ફળતામાં માં તેની સાથે જ હતી પોતાના દીકરાની બધી રીતે સાથ આપતી હતી. આ દીકરાએ પોતાની માં ના સપના સાકાર કર્યા અને એક ડીસ્લેક્સિક બાળક શું કરી શકે તેનો દુનિયાને પરિચય કરાવ્યો. આ છોકરો એટલે વર્જિન ગ્રુપની ૪૦૦ કંપનીઓનો માલિક અને ૨૮૦૦૦ કરોડથી વધુ સંપતી ધરાવતો ઇંગ્લેન્ડનો ચોથાનંબરનો ધનકુબેર રીચાર્ડ બ્રાન્સન
“એક માતા સો સારા શિક્ષકની ગરજ સારે છે.” આ કહેવત કઈ એમ જ નહિ પડી હોય. ઈવ બ્રાન્સન જેવી કેટલીએ માતાઓએ આ કહેવતને ચરિતાર્થ કરી છે
ઉપાધ્યાય કરતા આચાર્ય દસ ગણા, આચાર્ય કરતાં પિતા સો ગણા અને પતા કરતા માતા હજાર ગણી ગૌરવથી અધિક છે.