સુરતમાં રહેતા એક મુસ્લીમ પરિવારની આર્થિક પરિસ્થિતી ખુબ નબળી હતી. આ પરિવારની જન્મથી જ મુંગી એવી દિકરી નગ્માને ડેંગ્યુ થયો. છોકરીના પિતાએ એને હોસ્પીટલમાં દાખલ કરી. ડેંગ્યુએ જાણે કે નગ્માનો

અાભૂષણો ને કેટલી વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિથી બનાવેલ છે.આયુર્વેદ માં આયુર્વિજ્ઞાનઆપણું એક એક ઘરેણું શરીરનાં દરેક અંગ માટે ઉપયોગી છે.પગથી શીશ સુધી ઘરેણું સોહામણું રૂપ તો આપે છે, સાથે સાથે સ્વાસ્થય પણ

આસો માસની પૂનમને શરદ પૂનમ કહે છે, આમ તો દરેક મહિનામાં પૂનમ આવે છે પરંતુ શરદ પૂનમનું મહત્વ બધા કરતા અનેકગણુ વધુ હોય છે. હિન્દુ ધર્મગ્રંથોમાં પણ આ પૂનમનું વિશેષ

સોમનાથ મંદિર એ મહત્વનું હિન્દુ ધર્મ માનું એક મંદિર છે, જે 12 જ્યોતિર્લિંગમાં પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ તરીકે ગણવામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે આ મંદિર ચાંદદેવ દ્વારા ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશમાં