કચ્છના લોરિયા ગામ પાસે થયેલા એક અકસ્માતમાં ધોરાજી તાલુકાના મોટાગુંદાળા ગામના 9 યુવાનોના મૃત્યુના સમાચાર ખૂબ જ દુઃખદ છે. એક નાના એવા ગામના 9 યુવાનોની એક સાથે નીકળેલી સ્મશાનયાત્રા કઠણ

આ લેખ વાંચતા માત્ર 45 સેકન્ડ લાગશે અને તમારો વિચાર બદલાઇ જશે .. એક દયાળું સ્વભાવની સ્ત્રી હતી. એને એવો નિયમ કરેલો કે રસોઇ બનાવતી વખતે પ્રથમ રોટલી તૈયાર કરીને

અાભૂષણો ને કેટલી વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિથી બનાવેલ છે.આયુર્વેદ માં આયુર્વિજ્ઞાનઆપણું એક એક ઘરેણું શરીરનાં દરેક અંગ માટે ઉપયોગી છે.પગથી શીશ સુધી ઘરેણું સોહામણું રૂપ તો આપે છે, સાથે સાથે સ્વાસ્થય પણ