11th May 2021
Breaking News

આ કેમ્પમાં દર્દીઓને નીચે મુજબની સારવાર આપવામાં આવશે આ પોસ્ટ વધુમાં વધુ શેર કરજો જેથી કરીને દરેક ગરીબ લોકો આ મફત સારવારનો લાભ લઇ શકે

આ કેમ્પમાં દર્દીઓને નીચે મુજબની સારવાર આપવામાં આવશે આ પોસ્ટ વધુમાં વધુ
શેર કરજો જેથી કરીને દરેક ગરીબ લોકો આ મફત સારવારનો લાભ લઇ શકે


આંખ: મોતિયો, વેલ, નાસૂર, પાંપણના રોગ, જામર, કીકીનું ઓપરેશન, ઢળેલી
પાંપણ, ત્રાંસી આંખ જેવા રોગોમાં દવાઓ તેમજ સારવાર તદન ફ્રીમાં કરવામાં
આવશે
સર્જરી:
સારણગાંઠ, રસી કાઠવી, રસોળી, વધરાવળ, એપેન્ડીક્ષ,થઈરોડ, મુત્રવાહીનીની
તપાસ, પિત્તાસિ, દૂરબીનથી પથરી તોડવી, પ્રોસ્ટેટ બગાડ, મુત્રાશયને લગતા
જેવા રોગોના ઓપરેશનમાં દાખલ દર્દીઓને દવા તદન ફ્રી આપવામાં આવશે
હાડકા: હાડકાના વિભાગમાં દાખલ થતા દર્દીઓને અમુક નક્કી કરેલ દવાઓ મફત આપવામાં આવશે
ચામડી: ચામડીના વિભાગમાં દાખલ થતા દર્દીઓને નક્કી કરેલ તપાસ તથા દવાઓ મફત
આપવામાં આવશે.
નોંધ : જનરલ વોર્ડમાં દાખલ થયેલા દર્દીઓને જ આ કેમ્પની રાહત યોજનાનો લાભ
મળશે ડીલક્સ રૂમ તથા સેમી ડીલક્સ રૂમમાં દાખલ થયેલા દર્દીઓને આ રાહત
યોજનાનો લાભ મળશે નહિ

તા. ૧૫-૩-૧૮ થી ૨૦-૪-૧૮ સુધી
સમય: ઓ.પી.ડી. સવારે ૯ થી ૧ , સાંજે ૪ થી ૬ સુધી
નોંધ: શનિવારે બપોર બાદ તેમજ જાહેર રાજાના દિવસોમાં અને રવિવારે રજા
રહેશે જેની ખાસ નોંધ લેવી
આ નિદાન – સારવાર કેમ્પનું સ્થળ:
સી.યુ શાહ મેડીકલ કોલેજ-હોસ્પિટલ, દૂધરેજ રોડ, સુરેન્દ્રનગર, ફોન: ૨૮૭૦૦૦/૨૮૭૦૦૧

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *