વાહલી દીકરી

8th October 2017 0 By admin
 •  એક સગર્ભા માતાએ તેની પુત્રીને પૂછ્યું, “તુ શું ઈચ્છે છે? ભાઈ કે
 • બહેન?
 • દીકરી: – ભાઈ
 • માતા: – તુ કોના જેવો ભાઈ ઇચ્છે છે ?
 • દીકરી: – રાવણની જેવો.
 • માતા: – તું શું કહે છે? શું તમારૂં દીમાગ ખરાબ થઇ ગયું છે?
 • દીકરી: કેમ શા માટે મમ્મી ?
 • તેમણે તેમની તમામ રજવાડા, મીલકત અને સ્થાવર તેમજ જંગમ
 • સંપત્તિ અને
 • રાજ્યો છોડી દીધા, કારણ કે તેમની બહેન ને અપમાનિત કરવામાં
 • આવી હતી.
 • આટલુ થયા પછી પણ જયારે પોતાના દુશ્મનની પત્ની નુ અપહરણ કયાઁ પછી પણ , તેમણે ક્યારેય તે
 • સ્ત્રીને સ્પર્શ કર્યો નહોતો.
 • તો શા માટે હું તેમના જેવા ભાઈ ની અપેક્ષા ન રાખુ?
 • રામ જેવા ભાઈની અપેક્ષા રાખી હું શું કરીશ? જેણે એક “ધોબી” ની વાત સાંભળીને તેની ગર્ભવતી
 • પત્નીને છોડી દીધી , કે જેણે હંમેશા તેની સાથે પડાછાયા ની જેમ
 • રહેતી હતી. કે જેણે “અગ્નિ
 • પરીક્ષા” આપ્યા બાદ અને 14 વર્ષનો વનવાસ ભોગવ્યા બાદ પણ રામ
 • સાથે હતી.
 • મમ્મી , તમે પણ કોઈની પત્ની અને બહેન છો, કયાં સુધી તમે તમારા
 • પુત્ર તરીકે “રામ” જેવા બનવાની
 • આશા રાખશો?
 • માતા રડી રહી હતી.
 • સારાંશ – વિશ્વમાં કોઈ પણ સારા કે ખરાબ નથી. કોઈના વિશે ખોટુ
 • અર્થઘટન ન કરો. તમારો
 • દ્રષ્ટિકોણ બદલો.
 • જે ક્લબમાં જાય છે તે દરેક માણસ ખોટો નથી હોતો. અને જે મંદિરમાં
 • જાય છે તે કોઈ પણ માણસ
 • શુદ્ધ નથી, તેથી તમે કયારેય ન્યાય ન કરો !!
 • જીવનની વક્રોક્તિ:
 • મંદિર એક ખૂબ જ રસપ્રદ સ્થળ છે –
 • ગરીબ માણસ હંમેશા મંદિરની બહાર ભીખ માંગે છે જયારે અમીર
 • લોકો હંમેશા મંદિરની અંદર આવી
 • ને ભીખ માગે છે …
 • અલ્ટીમેટ ફિલોસોફી