થપ્પો

થપ્પો

13th September 2017 0 By admin

થપ્પો…..

65 વર્ષના દાદાએ 63 વર્ષની દાદીને કહ્યું,
ચાલને, થપ્પો રમીએ.

દાદીએ કહ્યું, હાય, હાય, તમેય શું બાળક
જેવી વાત કરો છો ??
આ ઉંમર કંઈ થપ્પો રમવાની છે !

દાદા કહે, મને તારી સાથે થપ્પો રમવાનું ખૂબ મન થયું છે.
આજે ઘરમાં આપણા બે સિવાય કોઈ નથી.
ચાલને થપ્પો રમી લઈએ.

દાદીએ પહેલો દાવ લીધો. એકથી વીસ ગણ્યા.
દાદા સોફા નીચે છુપાઈ ગયા.
દાદીએ બધા રૃમ જોયા.
પછી સોફા નીચેથી દાદાને શોધી કાઢ્યા.

એ પછી દાવ લેવાનો વારો આવ્યો
દાદાનો.
દાદાએ ધીમે ધીમે 20 સુધી ગણતરી કરી.
એ પછી દાદીને શોધવા આખું ઘર ફંફોસી નાખ્યું.
બધા રૃમ બે બે વાર જોયા.
બાલ્કની જોઈ.
બધાં કબાટ ખોલીને બરાબર ચેક કર્યું.
બાથરુમ-વોશરૃમ જોયા.
ક્યાંય દાદી ના મળે.

દાદા તો ગભરાઈ ગયા.
એવી તો કઈ જગ્યાએ છુપાઈ ગઈ
કે મળતી નથી ?

ત્રીજી વખત રસોડામાં ગયા.
રસોડા અને સ્ટોરરુમની બાજુમાં એક નાનકડો ખાંચો
હતો તેમાં દાદી કશુંક ઓઢીને સંતાઈ ગયાં હતાં.
દાદાએ તાળીઓ પાડીને દાદીનો થપ્પો કરી નાખ્યો.

પછી બન્ને જોડે ચ્હા પીવા બેઠાં.

દાદી કહે, મને થપ્પો રમવાની ખૂબ મજા આવી.
હવે આપણે રોજ થપ્પો રમીશું.
દાદા હસતાં હસતાં કહે,

થેક્યુ,
બસ મારે એટલે જ થપ્પો
રમવો હતો.
તું વર્ષોથી રસોડામાં ખોવાઈ ગઈ હતી,
મારે તને શોધવી હતી.
આજે તું જડી ગઈ.
દાદીની આંખમાં હર્ષનાં આંસુ આવી ગયાં.

ક્યારેક ક્યારેક આ રીતે
થપ્પો રમી લેવો જોઈએ.
ક્યાંક કોઈ ખોવાઈ ગયું હોય
તો જડી પણ જાય…