11th May 2021
Breaking News

અમદાવાદ ની આ મલ્ટિસ્પેશ્યાલિટી હોસ્પિટલમાં સર્વરોગ નું વિનામૂલ્યે નિદાન અને તબીબી સારવાર ફ્રી વાંચવા

અદ્યતન સુવિદ્યાઓ ધરાવતી 350 પથારી ની 24×7 કલાકની સેવા આપતી મલ્ટિસ્પેશ્યાલિટી હોસ્પિટલમાં સર્વરોગ નું વિના મૂલ્યે નિદાન અને તબીબી સાર વાર.અમદાવાદ ની આ હોસ્પિ ટલ નું નામ શ્રીમતી સુશીલાબેન મનસુખલાલ શા હ મલ્ટિસ્પે શ્યાલિટી હોસ્પિટલ છે. (SMS Multis peciality Hos pital) આ હોસ્પિટલ સુમનદીપ વિદ્યાપીઠ સંચાલિત છે.હો સ્પિટલ નું એડ્રેસ: વિસત-ગાંધીનગરજનરલ સર્જરી વિભાગ:-ચાંદા,મસા,ભગંદર,સારણગાંઠ,નાનામોટે આંતરડાના રોગો,કીડ ની-મળાશય-પિતાશયની પથરી,થાઈરોઈડ ગ્રંથી,સ્તન રોગો ને લગતુ નિદાન,સર્જરી અને સારવાર.પ્રસુતિ અને સ્ત્રી રોગ વિ ભાગ-ત મામ પ્રસુતી,પ્રસુતિવાળી અને સ્ત્રી રોગ માટેની સોનો ગ્રાફી,શીઝેદીયન ઓપ રેશન,ગર્ભાશયની કોથળીનુ ઓપરેશ ન,સ્ત્રી રોગોનુ નિદાન અને સારવાર. તપો વન સર્કલ નજીક ચાંદખેડા,બાળરોગ વિભાગ–બાળકોના તમામ રોગોનુ નિદાન, નવજાત શિશુ માટેની સારવાર,રસીકરણ,ખેંચ આવતા બાળકો માટેનુ નિદાન અને સારવાર.હાડકા વિભાગ–વા,કમરનો દુખાવો સાંધા અને ફેકચ્રનુ નિદાન અને સારવાર,સાંધા બદલવાના અને ફેકચ્ર ના ઓપરેશન.હોસ્પિટલ નો Cont act નંબર 75739 49408હોસ્પિટલમાં નીચેની સારવાર ઉપલબ્ધ છે .જનરલ મેડીસીન વિભાગ:-ડાયાબીટીસ,બ્લડ પ્રેસર,હ્દયરોગ,લીવર વાઈ ચેપીરોગો વગેરે ને લગતુ નિદાન અને સારવાર.કાન-નાક ગળાનો વિભાગ–કાનની બહેરાશ,કાનમા પરુ થવુ,પડદામે કા ણુ હોવુ.આંખ વિભાગ–આંખની સંપુર્ણ તપાસ,નિદાન અને ઓપરેશન અધ્યતન ની પદ્દતિથી મોતિયો,અને ત્રાંસી આંખના ઓપરેશનો.ચામડીના રોગ વિભાગ–ચામડીને લગતા તમામ રોગોનુ નિદાન અને સારવાર.માનસિક રોગ વિભાગ–તમામ પ્રકાર ના માનસિક રોગોનુ નિદાન અને સારવાર . મેરાન્યૂઝ નેટવર્ક: વડોદરા: શહેરના કારેલીબાગ ન્યૂ વીઆઇ પી રોડ પર આવેલી શુકન મલ્ટિસ્પેશ્યાલિટી હોસ્પિટલના ઓપરેશ થિયે ટરમાં શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગતા હોસ્પિટલમાં અફરા તફરી મચી હતી. જ્યાં હોસ્પિટલમાં સારવાર લઇ રહેલા 13 જેટલા દર્દીઓને તાત્કાલીક સારવાર મળી રહે અને કોઇ દુર્ઘ ટના ન ઘટે તે માટે અન્ય ખાનગી હોસ્પિટલમાં મોકલી આપ વામાં આવ્યાં હતા.એફએજી કંપનીમાં લાગી ભીષણ આગશ હેરના માણેજા વિસ્તારમાં આવેલી એફએજી કંપની જે બેરીંગ બનાવવાનુ કામ કરે છે. તે કંપનીના પાછળના ભાગમાં આવેલા ગોડાઉનમાં અચાનક મોડી રાત્રે આગ લાગી હતી. જ્યારે કારે લીબાગ સ્થિત શુકન મલ્ટિસ્પેશ્યાલિટી હોસ્પિ ટલમાં સવારે આગ લાગતા 13 જેટલા દર્દીઓને તાત્કાલીક અન્ય હોસ્પિ ટલમાં સારવાર અર્થે શિફ્ટ કરાયા હતા.શહેરના છેવાડે આવે લા માણેજા સ્થિત એફ એજી કંપનીના એસએમબી વિભાગ માં ગત મોડા રાત્રે 10 વાગ્યા આસપાસ એકાએક ભીષણ આગ લાગી હતી. જે ગણતરીની મિનિટોમાં અન્ય વિભાગો માં પણ પ્રસરવા લાગી હતી. કંપનીના ઉચ્ચઅધિકારીઓ તેમજ અન્ય કર્મી ઓને ઘટનાની જાણ થતા તાત્કાલીક ફાયર બ્રિગે ડને જાણ કરવામાં આવી હતી. જેથી ફાયર બ્રિગેડની એક બાદ એક કુલ 13 અગ્નિશમન કેન્દ્રના 40 ઉપરાંત ફાયર ફાયટ રો ઘટના સ્થળે આવી પહોંચ્યા હતા. જ્યાં આગ પર કાબુ મે ળવવા માટે પાણીનો મારો ચલાવવામા આવ્યો હતો જોકે કલા કોની ભારે જહેમત બાદ મોડી રાતે એફએજી કંપનીમાં લાગેલી ભીષણ આગ પર કાબૂ મેળવવામાં આવ્યો.  . હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *