આ છ જગ્યા પર નથી થતુ રાવણના પૂતળાનુ દહન, રાવણ ને માને છે દેવતા

By admin 29th September 2017 0

આ વર્ષે 30 સપ્ટેમ્બર શનિવારે દેશમાં દશેરા પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવશે. આ દિવસે ભગવાન રામે રાવણને યુદ્ધમાં હરાવી તેનો વધ… Continue Reading

રીંછ એકલુ ફરવા ચાલ્યુ હાથમાં લીધી સોટી ‘ તેવી જ હરકત કરી રહ્યું છે, આ રીંછ

By admin 24th September 2017 0

રીંછ એકલુ ફરવા ચાલ્યુ હાથમાં લીધી સોટી ‘ તેવી જ હરકત કરી રહ્યું છે, આ રીંછ – રીંછની નવી નવી… Continue Reading

ટીવીની ડીસ એન્ટેના કેવી રીતે કામ કરે છે???

By admin 21st September 2017 0

ટીવી કેન્દ્રના ટાવરમાંથી કે સેટેલાઈટમાંથી ટીવી પ્રસારણ જુદી-જુદી ચેનલોના વિવિધ પ્રકારના સિગ્નલો માઇક્રોવેવ રૂપે વાતાવરણમાં પ્રસારિત થતા હોય છે પરંતુ… Continue Reading