8th May 2021
Breaking News

છ થી ચૌદ વર્ષની ઉંમરના દરેક બાળકને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ અંગે બાળકનો હક-

છ થી ચૌદ વર્ષની ઉંમરના દરેક બાળકને તેની નજીકની શાળા માં પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂરું થતાં સુધી મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ મેળવવાનો હક રહેશે.પેટા કલમ (૧)ના ...
Posted in જાણવા જેવું, યોજના, સત્ય ઘટનાTagged Leave a Comment on છ થી ચૌદ વર્ષની ઉંમરના દરેક બાળકને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ અંગે બાળકનો હક-