11th May 2021
Breaking News

ગેસ કનેક્શન સિવાયના APL પરિવારોને રેશનકાર્ડ દીઠ 4 લીટર સબસીડાઇઝડ કેરોસીન મળશે

જરૂરતમંદ વર્ગોની રજૂઆતને ધ્યાન માં રાખી સરકારનો નિર્ણ ય 47 લાખ પરિવારોને લાભ મળશે કેરોસીનનોરાજ્યના ગેસ gas જોડાણ વિનાના APL પરિવારોને ફેબ્રુઆરી-ર૦૧૯થી રેશનકાર્ડ દીઠ ૪ ...
Posted in ખેતીવાળી, જાણવા જેવું, યોજનાTagged ,,Leave a Comment on ગેસ કનેક્શન સિવાયના APL પરિવારોને રેશનકાર્ડ દીઠ 4 લીટર સબસીડાઇઝડ કેરોસીન મળશે