18th January 2021
Breaking News

જ્યાંની યાત્રા આપે છે મનને શાંતિ : લોટસ ટેમ્પલ

લોટસ ટેમ્પલ બહાઈ ધર્મનું મુખ્ય પ્રાર્થના સ્થળ છે. તે દિલ્હીમાં ઇસ્કોન મંદિર અને કાળકાજી મંદિરની મધ્યમાં આવેલું છે. ભારતમાં બહાઈ ધર્મનું ઉપાસના સ્થળ ઉત્તર દિલ્હીના ...
Posted in જાણવા જેવું, શ્રદ્ધા, સત્ય ઘટનાTagged ,Leave a Comment on જ્યાંની યાત્રા આપે છે મનને શાંતિ : લોટસ ટેમ્પલ