27th February 2021
Breaking News

આત્મ ઘડતર માટે દરેકે આ સાત વચન ખાસ યાદ રાખવા જોઈએ

કોઇકે બનાવી આપેલી રસોઇ જમે તે ‘પરીક્ષાર્થી’, પણ પોતાની રસોઇ જાતે બનાવી જમે તે ‘જ્ઞાાનાર્થી’. જિજ્ઞાાસાની ધાર સતેજ ન રાખે તેને વિદ્યાર્થી કહેવાય પણ શી ...
Posted in જાણવા જેવુંTagged ,,Leave a Comment on આત્મ ઘડતર માટે દરેકે આ સાત વચન ખાસ યાદ રાખવા જોઈએ