11th May 2021
Breaking News

ઉનાળાની સિઝનમાં સાસણ ગીરમાં ફરવા લાયક સ્થળો અને સિહ જોવાનો મોકો

ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને અભયારણ્યગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને ગીર અભયારણ્ય જે “ગીરનુંજંગલ કે સાસણ-ગીર” તરીકે પણ ઓળખાય છેતેગુજરાતમાં આવેલું જંગલઅનેવન્યજીવન અભયારણ્યછે.તેની સ્થાપના ૧૯૬૫માં કરવામાં આવીહતી,તે ...
Posted in જાણવા જેવુંTagged ,,,Leave a Comment on ઉનાળાની સિઝનમાં સાસણ ગીરમાં ફરવા લાયક સ્થળો અને સિહ જોવાનો મોકો